Lunden Hageby
Huseierforening


 

 
Velkommen til våre hjemmesider!

Vedtekter 
Oppslagstavle
Kontaktpersoner
Typisk plantegning for rekkehusene
Rekkehusenes plassering
Brønnøysundregisteret
Nyhetsbrev

Tilbake til www.lundenhageby.no 
Lunden Hageby Huseierforening er en interesseorganisasjon for alle de 24 rekkehusene i Lunden Hageby. Hovedformålet er å representere disse i Lunden Hageby Vel, og ellers ivareta rekkehusenes fellesinteresser, for eksempel stordriftsfordeler ved tilknytning til kabel-TV.

Utbyggingen av rekkehusene ble sluttført i januar 2002. Alle rekkehusene er selveiet og har eget gnr./bnr. Tomtene varierer i størrelse. Adressene er fra og med Lunden 42 til og med Lunden 88.

Alle rekkehusene er bygget i tre og har samme layout. Se egen link for typisk plantegning, men vær oppmerksom på at mange av rekkehusene er bygget speilvendt.

Lunden 84, 86 og 88 har et bruksareal på 88 kvadratmeter, mens de resterende rekkehusene har 90 kvadratmeter.

Rekkehusene ligger plassert med stuesiden ut mot det store fellesområdet. Med blokkene til borettslagene og sameiene på utsiden har vi en naturlig støysperre mot biltrafikk og T-bane.

Vi parkerer i kameraovervåket parkeringsanlegg under borettslagene